Hvad er Functional Medicine

Metoderne jeg anvender stammer fra Institute For Functional Medicine i USA.
Jeg har fulgt IFMs kurser siden 2007, fordi jeg her fandt en helhedsorienteret -holistisk- lægelig tilgang til patientbehandlinger, funderet i naturvidenskabelig og evidensbaseret viden.
 
Hos IFM fandt jeg også et stort og vidende kollegium af uhyrligt dygtige, erfarne klinikere, som jeg nu betagter som mine nærmeste kolleger. Selv om vi reelt er spredt over det meste af kloden.
 
Functional Medicine er en metodisk og systemisk måde at overskue og analysere komplekse sygdomshistorier på.
 
I functional medicine vurderer lægen patientens sygdomsbillede ud fra en bred vifte af sammenhængende områder. Vi siger, at vi vurderer patienten ud fra syv søjler.
 
En gigtproblematik, en lungesygdom, eller et eksem- er ikke kun en lidelse i det enkelte organ/-system, men influerer på hele organismen. Og årsagen til lidelsen kan ligge i et andet system end der, hvor symptomet mærkes mest. Derfor er indsatsen tilsvarende, at man inddrager flere søjler for at lave så effektiv en behandling som mulig.
 
Gennem vurdering af de underliggende årsager og udløsere af dysfunktion, vil den funktionelt medicinsk praktiserende læge give dig et klarere billede af og større forståelse for, hvordan vigtige processer påvirkes og har effekt i kroppen. De processer, vi ser på, opstår på celleniveau og afgør, hvordan cellerne fungerer, reparerer og vedligeholder sig selv.

Processerne hænger sammen i større biologiske funktioner, såsom:
hvordan din krop udskiller og gør sig fri af toksiner og reststoffer
strukturel integritet - vævenes tilstand
regulering af hormoner og neurotransmittere
fordøjelseskanalens sundhed og optagelse af næringsstoffer 
immunsystemets funktion

psykologiske og mentale ligevægt
inflammatoriske reaktioner
hvordan du producerer energi i cellerne

Alle disse processer er påvirket af både det miljø der omgiver os og vores genetiske arv. Når de bliver forstyrrede, eller ubalancerede, kan de føre til symptomer, som igen kan føre til sygdom, hvis ikke der sættes ind med nogle målrettede og effektive interventioner.

Miljømæssige indflydelser - den luft du indånder, og det vand du drikker, den særlige kost du spiser, kvaliteten af den mad tilgængelig for dig, dit niveau af motion, og de belastende sociale engagementer eller traumer, som du måske har oplevet - alle disse aspekter påvirker dit helbred.

Krop-sind-ånd  - psykologiske, åndelige og sociale faktorer kan alle have en stor indflydelse på dit helbred. Disse områder betragter jeg som aktivt influerende på dit helbred, for dig som et helt menneske.

Genetiske ophav  - Selv om enkelte gener kan gøre dig mere modtagelig for nogle sygdomme, så udgør dit DNA er ikke en uforanderlig brugsmanual for dit liv. Nye undersøgelser viser, at dine gener kan være påvirket af alt i dit miljø, såvel som dine oplevelser, holdninger og overbevisninger kan influere. Det betyder at det er muligt at ændre den måde gener aktiveres og udtrykkes.


De fleste ubalancer i menneskekroppens funktionalitet kan løses. Nogle kan blive helt genoprettet til fungere optimalt, og andre kan blive væsentligt forbedret.

Forebyggelse er altafgørende. Stort set alle komplekse, kronisk sygdomme har forud haft langvarige forstyrrelser i funktionalitet, inden de blev tydelige nok til at blive til en sygdomsdiagnose.

Når vi ændrer i hvordan systemerne og cellerne fungerer, og får dem reguleret til at fungere normalt igen - mere end at behandle for at dæmpe symptomer, så kan det have en stor indvirkning på helbredet.

Funktionel medicin udvider lægens værktøjskasse.

Hos den funktionelt medicinsk praktiserende læge får du en fuld klinisk fysisk undersøgelse. Ofte vi det være nødvendigt at belyse kroppens dybereliggende funktioner ved hjælp af blodprøver, urinprøver, spytprøver eller afføringsprøver - alt efter symptom/sygdomsbilledet, for at kunne lave en så præcis diagnostik og behandlingsplan som mulig.

Behandlinger kan omfatte kombinationer af almindelige, receptpligtige lægemidler, botanisk/plantemedicin, kosttilskud, terapeutisk kost eller forskellige terapiprogrammer. De kan også omfatte rådgivning om livsstil, motion, eller stress-management teknikker.

Som patient i et forløb hos en funktionel medicinsk læge bliver du en aktiv partner mere end en patient, der kommer for at få en behandling i klinikken og en pille i munden. Du vil få en logisk forklaring på kroppens sammenhænge, så du forstår årsag og effekt - og så bliver det mere ligetil for dig, at motiveres og handle efter anvisningerne. Vi lægger planen sammen - og den egentlig behandling ligger i de handlinger, du som patient gør hver dag derhjemme, som en del af din behandlingsplan. Dette giver dig mulighed for virkelig at være ansvarlig for at forbedre din egen sundhed og ændre udfaldet af sygdommen.

- se mere på www.functionalmedicine.org
 

LABORATORIETESTS 
BLODPRØVER

I klinik 360º anvender vi hyppigt tests i form af forskellige funktionelle prøver og almindelige blodprøver. 
 
De almindelige blodprøver bestiller vi til udførelse på regionernes sygehuslaboratorier (mod betaling pr faktura).  
 
De udenlandske tests er fx:
Test af hormonsystemet
Kønshormoner
Stresshormoner
Stofskiftehormoner
Energiomsætningen i cellerne
Graden af inflammation
Vitaminmangler
Mineralmangler
Fedtstofmangler
Mikrofloraen i fordøjelsessystemet
Parasitter, orme, æg, cyster, amøber
Immunreaktioner
Fødevareallergier
Fødevareintolerancer
Cøliaki
Laktoseintolerance
Histaminreaktivitet
 
 
 
 
Speciallæge Anna Iben Hollensberg | CVR: 36 42 95 93 | Skovvejen 29, 8850 Bjerringbro - Danmark | Tlf.: +45 60 63 33 38